sorbent dolnyślask [Spojenie konstrukcyjne segmentów maszyn|Konstrukcje spawane Legnica]