construction-652292_1280 [Koniecznie wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna]